توپ جیم بال ۷۵ ANTI-BURST مخصوص بدنسازی

۱۰۰,۰۰۰تومان

چنانچه بار اولیست که میخواهید با جیم بال ورزش کنید سعی کنید حرکاتی را انتخاب کنید که بتوان از دیوار و یا هر سطح قابل اتکای دیگری کمک بگیرید