مت یوگا حوله ای سبز

۹۵,۰۰۰تومان ۸۳,۰۰۰تومان

استفاده از مت یا زیر انداز یوگا مانع از تماس مستقیم بدن با زمین سخت شده و در عین کمک به انجام آساناهای یوگا، از نظر بهداشتی نیز توصیه شده است.